cursus veiligheidsadviseur logo


Vrachtwagen zilveren tank
Bevroren leidingen
Veiligheidspakket

De functie Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen

De Veiligheidsadviseur heeft als taak om met alle mogelijke middelen en maatregelen er voor te zorgen dat het vervoer van gevaarlijke goederen, en alle aan dit soort activiteiten verbonden gevaren, zo veilig mogelijk verloopt. Zodanig dat de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu is geborgd.

De veiligheidsadviseur moet adviseren over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, rapporteren over ongevallen en jaarlijks een rapport opstellen over de algemene gang van zaken.

Volgens de richtlijn is de veiligheidsadviseur in het bijzonder belast met de volgende taken:
•        Nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden.
•        De onderneming van advies dienen bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen.
•        Het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten.
 
Overige taken kunnen zijn:
Opleidingsbeleid, het opzetten van passende noodprocedures bij ongevallen, het verrichten van analyses en het zonodig opstellen van rapporten van ongevallen, het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen te voorkomen.
Het controleren of het personeel dat werkzaamheden met gevaarlijke goederen verricht de beschikking heeft over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies.
Het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking, controlemethoden om ervoor te zorgen dat de veiligheidsdocumenten en -uitrustingen die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoersmiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn.
 
IMAG Opleiding & Advies organiseert regelmatig de cursus Veiligheidsadviseur. Snel, voordelig en onder zeer deskundige begeleiding tijdens, maar ook ná de opleiding. Een professionele aanpak als basis voor een succesvol examen.
 

ILT gaat handhaven op kwaliteit veiligheidsadviseur en jaarverslag
Ook dit jaar treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet.  Tevens blijkt dat veel bedrijven nog steeds geen Veiligheidsadviseur hebben aangesteld.